CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG

Một nhà thiết kế thời trang chịu trách nhiệm tạo ra diện mạo của từng sản phẩm may mặc - bao gồm hình dạng, màu sắc, chất liệu, trang trí và các khía cạnh khác của tổng thể. Cùng Xưởng vẽ 91 điểm qua các trường đại học hàng đầu của Việt Nam đào tạo về ngành thiết kế thời trang.

Cùng Xưởng vẽ 91 điểm qua các trường đại học hàng đầu của Việt Nam đào tạo về ngành thiết kế thời trang tuyển sinh khối năng khiếu

KHU VỰC MIỀN NAM

Đại học Kiến trúc TPHCM

Thời gian, hình thức đào tạo: 4 năm, chính quy tập trung

Thiết kế Công nghiệp mã ngành: 7210402

👉Khối thi: 

H01 (Toán – Văn – Vẽ Trang trí Màu)

H02 (Toán –Tiếng Anh – Vẽ Trang trí Màu)

Kết quả Đánh giá năng lực – Vẽ Trang trí Màu

http://www.uah.edu.vn/router/thiet-ke-cong-nghiep-448.html

  • Phương thức 1 – Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
  • Phương thức 2 – Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phương thức 3 – Xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ Trung học phổ thông
  • Phương thức 4 – Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Thông tin chi tiết: http://www.uah.edu.vn/router_detail/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam–4962.html

thiết kế thời trang

Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM

Thời gian, hình thức đào tạo: 4 năm, chính quy

Thiết kế thời trang mã ngành: 7210404

👉Khối thi: 
Toán – Anh – Vẽ Trang trí màu

Toán – Văn – Vẽ Trang trí màu

Toán – Vẽ Đầu tượng – Vẽ trang trí màu

Văn – Vẽ Đầu tượng – Vẽ trang trí màu

https://fgtfd.hcmute.edu.vn/TopicId/8fc16fe9-49e3-4c8c-84fd-b106dafd0f99/chuong-trinh-dao-tao

  • Xét tuyển bằng học bạ THPT
  • Xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT
  • Xét tuyển thí sinh theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐGNL
  • Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng

Thông tin chi tiết: https://www.thongtintuyensinh.vn/Thong-tin-tuyen-sinh_C51_D706.htm

Đại học Tôn Đức Thắng TPHCM

Thời gian, hình thức đào tạo: 4 năm, chính quy

Thiết kế thời trang mã ngành: 7210404

👉Khối thi: 
H00 (Văn – Vẽ tĩnh vật – Vẽ trang trí màu)

H01 (Toán – Văn – Vẽ tĩnh vật)

H02 (Toán – Vẽ Tĩnh vật – Vẽ trang trí màu)

https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/gioi-thieu-bai-thi-nang-khieu-my-thuat

KHU VỰC MIỀN BẮC

Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội

Thời gian, hình thức đào tạo: 4 năm, chính quy

Thiết kế thời trang mã ngành: 7210404

👉Khối thi: 
H00 (Văn – Vẽ Hình họa – Vẽ bố cục màu)

H07 (Toán – vẽ Hình họa – Vẽ bố cục màu)

https://thongtintuyensinh.vn/Thong-tin-tuyen-sinh_C50_D624.htm

thiết kế thời trang

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Thời gian, hình thức đào tạo: 4,5 năm, chính quy

Thiết kế thời trang mã ngành: 7210404

👉Khối thi: 
H00 (Văn – Vẽ bán thân – Vẽ bố cục màu)

https://thongtintuyensinh.vn/Thong-tin-tuyen-sinh_C50_D628.htm

Trả lời