Kỹ thuật vẽ tranh phong cảnh với màu nước

Bài giảng môn học của sinh viên kiến trúc với sự hướng dẫn của hoạ sĩ Nguyễn Khuyên.

Phần 1: Vẽ chì

Phần 2: Vẽ đệm màu nước

Trả lời