Cách dựng hình và đánh bóng khối tròn
Lớp luyện thi khối H V

Cách dựng hình và đánh bóng khối tròn

Các điểm quan trọng khi vẽ khối cầu
và các bước thực hiện

1. Dựng hình khối tròn

  • Khi vẽ trước tiên phải bắt đầu từ hình vuông rồi cắt nó thành hình tròn.
  • Sau đó tìm đường giáp ranh sáng tối và phân mảng sáng tối.

2. Đánh bóng khối tròn

  • Khối tạo thành bởi không gian ba chiều, sẽ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng và sinh ra sáng tối.
  • Nơi ánh sáng chiếu thẳng tới là mặt sáng nhất, nơi bộ phận tối (không nhận sáng) là phần tối nhất, vùng nhận sáng ít là trung gian, phần ở giữa bộ phận sáng và bộ phận tối là đường giáp giới sáng tối và phần tối nằm dưới bộ phận tối là phản quang.
  • Từ đó chúng ta có hệ thống ánh sáng như trên hình gồm 5 điều chỉnh lớn: Ánh sáng cao, bộ phận sáng, đường giáp giới sáng tối, bộ phận tối, bóng và phản quang.
vẽ khối cơ bản
  • Để hoàn chỉnh khối tròn cần một khoảng thời gian luyện tập để cảm nhận về nguyên lý sáng tối trên khối.
  • Khối tròn (khối cầu) là một trong những khối cơ bản trong luyện thi khối V,H môn hình họa. Cho nên cần phải nắm vững cơ bản mới có thể làm tốt các bài nâng cáo như tinh vật, tượng, chân dung,…

Trả lời