Cách dựng hình và đánh bóng khối vuông
Lớp luyện thi khối H V

Cách dựng hình và đánh bóng khối vuông

Các điểm quan trọng khi vẽ khối vuông và các bước thực hiện

1. Dựng hình

  • Khối vuông được tạo thành bởi 6 mặt nhưng chỉ nhìn thấy 3 mặt.
  • Trước tiên là vẽ hình vuông, sau đó dùng các đường thẳng phân chia các mặt (lưu ý phân cấu trúc bên trong khối)
  • Sau đó phân mảng sáng tối.

Lỗi sai dễ mắc khi không phân tích cấu trúc bên trong của khối

2. Đánh bóng

  • Khối được tạo bởi không gian ba chiều, chịu ảnh hưởng cảu ánh sáng và phân ra sáng tối.
  • Khi vẽ chỉ nhìn thấy ba mặt nên khi theo ánh sáng có hướng chiếu từ trên xuống sẽ thấy rõ ba mặt có ba độ sáng tối khác nhau.
  • Mặt nhận sáng sẽ là mặt sáng nhất, ít nhận sáng là trung gian và không nhận sáng là tối.
vẽ khối cơ bản
  • Để hoàn chỉnh khối cần nghiên cứu sâu về phối cảnh, quy luật xa gần và nguyên lý ánh sáng.
  • Khối vuông và khối tròn là hai khối cơ bản quan trọng khi băt đầu vẽ luyện thi khối V,H. Cần nắm vững cơ bản để phát triển lên các bìa vẽ tĩnh vật, vẽ tượng và vẽ chân dung.

Trả lời